ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επικοινωνία Αιγαίου Α.Ε.
Καρά Τεπέ - 81100 Μυτιλήνη
Τηλ.: 22510 41619
Fax : 22510 27607
info@expoturkey.gr